Zábava a relax

 

Pavel Drbák - SKI KOMIS

Pavel Drbák - SKI KOMIS
Gaštanova 40
010 01 Žilina

Kontaktné údaje+421 903 043 725
info@skikomis.sk

Gaštanova 40
010 01 Žilina

+421 903 043 725
info@skikomis.sk

http://www.skikomis.sk

Popis

 • predaj nových a starších lyží
 • snowboard
 • odevy
 • športové odevy

 

Popis

 • cateringové služby
 • svadobná agentúra
 • požičovňa svadobných šiat
 • požičovňa limuzín a áut
 • šperky, snubné prstene

 

Popis

 • reštaurácia s ponukou teplých a studených jedál
 • ponuka vín
 • husacie hody
 • Grobská reštaurácia

 

Popis

 • reštaurácia s ponukou teplých a studených jedál
 • ponuka vín
 • husacie hody
 • Grobská reštaurácia

 

Rusovský Penzión

Rusovský Penzión
Balkánska 114
851 10 Bratislava - Rusovce

Kontaktné údaje 421 2/628 595 72
421 903 825 282
421 2/628 593 05 - Fax
zlatica.antosova@stonline.sk

Balkánska 114
851 10 Bratislava - Rusovce

421 2/628 595 72
421 903 825 282
421 2/628 593 05 - Fax
zlatica.antosova@stonline.sk

http://www.svadbypodlavas.eu

Popis

 • cateringové služby
 • svadobná agentúra
 • požičovňa svadobných šiat
 • požičovňa limuzín a áut
 • šperky, snubné prstene

 

Popis

 • cateringové služby
 • svadobná agentúra
 • požičovňa svadobných šiat
 • požičovňa limuzín a áut
 • šperky, snubné prstene

 

Popis

 • reštaurácia s ponukou teplých a studených jedál
 • ponuka vín
 • husacie hody
 • Grobská reštaurácia

 

Popis

 • reštaurácia s ponukou teplých a studených jedál
 • ponuka vín
 • husacie hody
 • Grobská reštaurácia

 

Súkromná SOŠ , Reštaurácia Gastro - Nóvum

Súkromná SOŠ , Reštaurácia Gastro - Nóvum
Závodská cesta 2961
010 01 Žilina

Kontaktné údaje 421 903 554 402
421 41/723 31 10 - p. Urbanová
421 41/723 31 10 - Fax
sukromnesou@stonline.sk

Závodská cesta 2961
010 01 Žilina

421 903 554 402
421 41/723 31 10 - p. Urbanová
421 41/723 31 10 - Fax
sukromnesou@stonline.sk

http://www.soussza.edu.sk

Popis

 • súkromná škola
 • spoločné stravovanie
 • svadby
 • reštaurácia
 • promocie, jubileá
 • pracovné stretnutia a semináre
 • catering

POPIS O ŠKOLE:

 

Naša škola bola zriadená 1.9.1992 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva v súlade so zákonom NR SR 171/1990 Zb. o sústave základných a stredných škôl a zákonom 542/1991 Zb. o správe v školstve a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR 11/1991 o súkromných školách ako Súkromné SOU.

 

Od 1.9.1995 sme na základe rozhodnutia MŠ SR používali názov Súkromné SOU spoločného stravovania. Od 1.9.2008 podľa zákona 245/2008 Zb. (Školský zákon) je názov našej školy Súkromná stredná odborná škola. Súčasťou školy a strediskom praktického vyučovania je reštaurácia Gastro-Nóvum.

 

Naša škola je súkromnou výchovnou a vzdelávacou inštitúciou s vyučovacím jazykom slovenským a poskytuje vzdelávacie služby na úrovni štátnych škôl.

 

Špecializácia, rozsah a obsah vyučovania je v súlade so štátnym vzdelávacím programom.

 

Dokončiť nákup